VHF/SRC intyg - Sjölotsen

Very High Frequence/Short Range Certificate

VHF-kursen ger dig de kunskaper du behöver för att erhålla ”Certifikat för VHF/SRC”.

Under VHF kursen får du lära dig hur man använder en radioutrustningsapparat på rätt sätt, hur man gör anrop, hur man använder VHF i nödsituationer m.m.

Kursen hålls under en vardagkväll och följer de bestämmelser som Nfb (Nämnden för båtlivsutbildning) satt upp. Kursen avslutas med prov för erhållande av VHF Certifikat.

OBS! Kursmateriel ingår.

Om du väljer att skriva prov för VHF-certificated tillkommer 450 kr, betalas direkt till examensförrättaren som är utsedd av Transportstyrelsen.

Kurstillfällen

OBS! Angivna priser gäller medlemmar i båtklubbar