Uppfräschning inför kustskepparkursen

 

Denna kurs är till för dig som skall gå kustskepparkurs men saknar Förarintyg (dock sjövana) eller har ett Förarintyg som är äldre än tre år. 

Om du inte är sjövan och inte varit ute speciellt mycket, bör du gå en ordinarie Förarintygskurs istället.

Du skall ha en grundkunskap och kunna läsa ett sjökort och förstå hur en kompass fungerar.

En bra kurs för dig som vill ta Kustskepparintyget.

Du får en repetition av kursutläggning, lägesbestämning, räkna fart-tid-distans, utprickning, väjningsregler mm.