Radarintyg - Sjölotsen

Kursen till Radarintyg ger dig fördjupade kunskaper i hur radarn fungerar och används.  Radarintyget ingår som en del till Fartygsbefäl klass 8.

Den som har radar ombord är skyldig att använda den vid nedsatt sikt.

Kursen Radarintyg lär dig allt om radarns principer, metoder för navigering, bildtolkning, bedömning av kollisionsrisker, inställningar, yttre påverkan och hälsorisker. 

Praktisk övning sker ombord. Kursen hålls under en heldag(helg) och följer de bestämmelser som Nfb (Nämnden för båtlivsutbildning) satt upp.

I radarkursen ingår författning/sjövägsregler; passagerarsäkerhet, ansvar, agerande i nödläge, stabilitet och bryggtjänst.

Kursmateriel ingår!

Om du väljer att skriva prov för Radarintyget tillkommer 450 kr, betalas direkt till examensförrättaren som är utsedd av Transportstyrelsen.

Kurstillfällen

OBS! Angivna priser gäller medlemmar i båtklubbar.