Översikt aktuella kurser

 

 

Var

september

Oktober

November

Pris

 

Förarintyg   

1802f1

ÅSS

Helg 22-23/9

 1.500

 

Förarintyg   

1802f2

Dalbo

 

Helg 20-21/10

 

1.500

 

Förarintyg   

1802f3

MBK

 

 

Helg 17-18/11

1.500

 

Förarintyg ungdomar

-

Se ovan

Se ovan

 

-

 

Kustskeppare/ kombi 1802k1

ÅSS

 

Helg 20-21/10 

 (16, 18/10)

 

1.800/ 2500

Extrakvällar för kombi

Kustskeppare/ Kombi 1802k2

MBK

 

 

Helg 17-18/11  (13, 15/11)

1.800/ 2.500

Extrakvällar för kombi

VHF/SRC

1802v1

ÅSS

 

 24/10            kl 18-22

 

750

 

Radar/Författ

1802r1

VSS

 

Lördag 27/10 heldag

 

2.900

 

Radar/Författ

1802r2

VSS

 

 

 Lördag 24/11 

heldag

2.900

 

Sjukvård/Brand

1802sb1

VSS

 

 

Söndag 28/10

heldag

 

1.500

 

Sjukvård/Brand

1802sb2

VSS

 

 

 

Söndag 25/11

heldag

1.500

 

Fartygsbefäl( kust/författ, vhf, radar/sjuk/brand

 

 

6.900

Se hemsida för kurser