Uppsamlingsheat innan sommaren, 5 kvällars kombikurs, passa på !

Uppsamlingsheat innan sommaren, 5 kvällars kombikurs, passa på !

Kurserna är fulltecknade, men vi samlar ihop alla intresserade till en intensiv kombikurs under 5 kvällar. Sänd intresseanmälan till oss info@sjolotsen.se

2017-04-26 16:16