Unikt samarbete

Unikt samarbete med Skeppsholmsgården, lär ungdommarna allt om sjölivet, prova på skutssegling med Shamrock, Lova och Elmy .

2015-03-08 15:22