Författningskunskap klass 8 - Sjölotsen

Författningskunskapskursen, som hos Sjölotsen ges i samband med Radarutbildningen, ger dig de kunskaper du behöver runt lagar, förordningar, ansvar och hur arbetet med säkerhet och fartygets framförande ska gå till.

Det är bl.a. Fartygssäkerhet, Bryggtjänst, Passagerarsäkerhet som tas upp. Under produkter kan du köpa Sjölotsens bok i Författningskunskap för Fartygsbefäl Klass 8 om du vill läsa på.

Kursmateriel ingår!