Fartygsbefäl klass 8 - Sjöbefäl - Skepparexamen - Sjölotsen

 

Fartygsbefäl klass 8 ger dig möjlighet att köra båt kommersiellt. Även om du inte har de planerna nu, så är detta ett roligt sätt att utöka sina navigations och båtkunskaper. Dvs att lära sig mer!

Efter avklarade prov får du ett utbildningsbevis som ger dig laglig rätt att framföra fartyg upp till 20 brutto i inre fart med maximalt 12 passagerare. Fartygsbefäl klass 8 är första steget mot att bli sjöbefäl. Tänker du använda din båt i tjänsten eller kanske köra en mindre taxibåt då måste du skaffa dig Fartygsbefäl klass 8 intyget.

Utbildningen består av ett antal olika moment enligt nedan.

  • Navigation. Kunskaper motsvarande Kustskepparintyg. 

  • Du lär dig det du behöver för att använda en VHF radio ombord

  • Radar med praktik och du får lära dig radarteori och köra med hjälp av radar.

  • Författningskunskap. Du lär dig hur ska hantera ett fartyg med passagerare med avseende på säkerhet, ansvar, stabilitet, var du får köra, hur arbetet med navigation och bryggtjänst skall gå till.

  • Sjukvård/Brand. Du lär dig HLR samt hur du bekämpar mindre bränder

Dessa kurser avslutas med prov för Fartygsbefäl Klass 8.

Har du behov av alla dessa moment enligt ovan så anmäler du dig på den här sidan. Behöver du delmoment så gör du det i vänstermarginalen på denna sida.

En förutsättning är genomfört förarintygsprov.

Maila eller ring oss på Sjölotsen om du har frågor runt detta.

 

 Vid köp av HELA paketet erhåller du en rabatt enligt nedan.

Material (700kr) ingår men provkostnader tillkommer 1,250+450+450kr). 

Kustskeppare (helg)  17-18/11

VHF/SRC                     24/10

Radar/Författning      24/11

Sjukv/Brand               25/11

Ange i meddelandefältet vilka datum du önskar gå

Fartygsbefäl klass 8 för medlemmar i båtklubbar

Helger och kvällar se respektive delkurs