Kombikurs förare - Kustskepparintyg

Kombinationskurs med två kvällar Förarintyg lite pluggande samt två heldagar en helg för Kustskepparintyg. Proven för kurserna skrivs vid samma tillfälle. Förarintyget omfattar sjökort, utprickning, säkerhet, väjningsregler, sjömanskap, väder, sjukvård, miljö samt enklare navigation. Under Kustskepparkursen lägger vi till mörkernavigering, dyker vi djupare i ämnena navigering i öppna vatten, kust och hav. Ökar på om säkerhet, sjövägsregler och ansvar. Kustskepparedelen är ett krav om du har en båt som är större än 12*4 meter(skepp) och oftast nödvändigt vid önskan att hyra båt i Sverige eller utomlands.  

kombipaket

Kursmaterial kombi

Förar-Kustkepparintyg för medlemmar i båtklubbar

helg 11/11-12/11 samt kvällar 31/10, 2/11 i Mälarhöjden